Vous êtes ici:

Gebruikers voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Voordeelprogramma

De digitale producten van ANAC Carwash (hierna: “ANAC”) die aan haar klant wordt aangeboden zijn enkel te verzilveren in de wasstraat van een ANAC vestiging.

ANAC bepaalt hoeveel de klant aan punten/eenheid kan sparen per gedane transactie of bezoek. Indien de klant “x” (X, bepaald door de winkelier) punten, bezoeken of andere gedragsregels heeft bereikt, kan de klant een persoonlijke aanbieding van ANAC ontvangen. In andere gevallen bepaalt

ANAC de waarde van een eenheid. Indien de klant “x” punten heeft gespaard en een aanbieding heeft ontvangen, kan het puntensaldo weer op 0 gezet worden, ongeacht of de klant gebruik heeft gemaakt van de aanbieding.

ANAC kan tussentijds ook aanbiedingen aan de klant versturen, ongeacht het puntensaldo op dat moment.

Door het scannen van de digitale kaarten bij een aankoop of bezoek worden activiteiten geregistreerd die kunnen leiden tot verzamelen van punten of aanbieding uitgiftes.

ANAC heeft de mogelijkheid om de klant om hem motiverende redenen extra punten te laten sparen. Aanbiedingen die de klant ontvangt zijn beperkt geldig en wel tot de op de aanbieding aangegeven datum. Voor de aanbieding geldt op=op.

ANAC is gerechtigd om bij niet beschikbaarheid van een aanbieding een vervangende aanbieding te doen. Daarnaast is ANAC gerechtigd gedane aanbiedingen eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

ANAC is voorts nimmer aansprakelijk voor problemen met de applicatie of de digitale kaarten van technische aard, waaronder het ontbreken van een werkende internetverbinding, indien derden op onrechtmatige wijze toegang tot de applicatie of digitale kaarten hebben verkregen (hacken) of indien de smartphone applicatie waar ANAC mee werkt niet langer beschikbaar is.

De digitale kaarten en de aanbiedingen die door ANAC aan de klant worden gedaan zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de klant. Voor de wijze waarop ANAC met deze gegevens omgaat verwijst ANAC naar haar privacyregement

De digitale kaarten en de aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet om- of ingeruild worden voor andere producten of diensten.

De digitale kaarten worden door ANAC kosteloos aan de klant ter beschikking gesteld. Voor het ontvangen van de aanbiedingen van ANAC worden eveneens geen kosten in rekening gebracht.

ANAC behoudt zich het recht voor de digitale kaarten in te trekken of de voorwaarden waaronder de kaarten worden verstrekt eenzijdig te wijzigen.

Klanten die naar het redelijk oordeel van ANAC misbruik maken van de digitale kaarten en aanbiedingen kunnen van verdere deelname worden uitgesloten.

Op elke aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ANAC

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de klantenkaart, een ontvangen aanbieding of anderszins, neem dan contact op met ANAC door een e-mail te sturen naar info@ANACcarwash.com.

Door het aanvragen van de digitale kaarten verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden en het privacyreglement.

Gebruikersvoorwaarden AH spaaractie:

  • Van woensdag 1 mei 2019 t/m woensdag 12 juni 2019 ontvangt u bij iedere €10,-aan boodschappen één spaarzegel.
  • Uw volle spaarkaart kunt u inwisselen bij ANAC Carwash en tegen bijbetaling van €9,-ontvangt u een Polish + Velgen Intensief wasprogramma t.w.v. €15,-`
  • Uw spaarkaart is t/m zaterdag 31 augustus 2019 inwisselbaar bij iedere vestiging van ANAC Carwash. Kijk voor uw dichtstbijzijnde vestiging: www.ANACcarwash.com -Volle spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld en zijn niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen. -Druk-en zetfouten en wijzigingen voorbehoude

Sparen

Van 1 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ontvangt u één (1) Autowaszegel bij iedere €10,-per transactie bij geselecteerde Albert Heijn winkels. Het aantal ANAC Carwash zegels wordt berekend over het bruto bon bedrag, na verrekening van de Bonuskorting. AH to go winkels zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bij 20 originele ANAC Carwash zegels heeft u een volle spaarkaart. Over het aankoopbedrag van de volgende producten worden geen ANAC Carwash zegels uitgereikt: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten en beltegoed. Ook over het betaalde bedrag voor statiegeld enemballage worden geen ANAC Carwash zegels uitgereikt. Klanten die gebruikmaken van zelfscan of scan&go kassa’s, gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein of bij de servicebalie om daar de ANAC Carwash zegels in ontvangst te nemen. Inleveren: Volle spaarkaarten kunnen van 1 mei 2019 tot en met 31 augustus 2019 worden ingeleverd bij alle ANAC wasstraten. Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde ANAC Carwash zegels zijn inwisselbaar. Albert Heijn winkels en ANAC wasstraten behouden zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. Losse ANAC Carwash zegels of spaarkaarten met minder dan 20 ANAC Carwash zegels zijn niet inwisselbaar. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. Per volle spaarkaart en met bijbetaling van €9,-, ontvangt u een Polish + Velgen Intensief wasprogramma t.w.v. €15,-. Volle spaarkaarten kunt u alleen aan de kassa van een ANAC wasstraat inleveren en zijn niet in te leveren bij AH winkels Slotbepalingen: De Organisator is niet aansprakelijk voor druk-en/of zetfouten op de spaarkaart of ANAC Carwash zegels. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de Items, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de Items. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u terecht bij de servicebalie van uw winkel of bij ANAC Carwash. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing

Was & win

Van 1 mei tot en met 31 augustus 2019 maakt u kans op mooie prijzen, waaronder (1x) een Fiat 500 of (2x) één minuut gratis winkelen bij deelnemende Albert Heijn winkels in de regio Arnhem & Nijmegen. Deelname aan de Was&Win actie is gratis. Om in aanmerking te komen voor deze prijzen dient u zich voor 31 augustus te registreren voor het ANAC Carwash Voordeel Programma via www.vetteactie.nl of www.ANACcarwash.com/voordeel-programma met een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens ten minste: naam, kenteken, emailadres, geboortedatum) en uw auto te wassen bij een ANAC Carwash vestiging in de periode: 1 mei t/m 31 augustus 2019. Bent u reeds geregistreerd voor het ANAC Carwash Voordeel programma, dan dient u ook automatisch mee voor prijzen, mits u uw auto wast in de hiervoor aangegeven periode. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. Medewerkers en familieleden van medewerkers zijn uitgesloten van deelname. ANAC Carwash behoudt zich het recht registraties te weigeren die niet aan de gebruikersvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer ANAC binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs. Voor de overige prijzen geldt de hiervoor genoemde termijn van drie maanden niet. Deze prijzen hebben een beperkte geldigheid. De exacte geldigheid staat op de voucher die ANAC verstuurd. Prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden verkocht, overgedragen of worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. ANAC zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting. De winnaars worden na deelname gedurende en vlak na de actie periode per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de actieperiode uitgereikt. Bij registratie tijdens de Was & Win actie gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van het ANAC Carwash Voordeel Programma. Wijzigingen voorbehouden.